Yrityksille

Itsensä tunteminen ja sitä kautta itsensä johtaminen ovat avaintaitoja kenelle tahansa. Ihmiset yrityksissä ovat kovien paineiden alla ja siksi näiden taitojen haltuunotto korostuu entisestään.

”Parempi työminä kasvaa paremman siviiliminän kautta”
– Tommi Förbom, osastopäällikkö, Oy Samlink Ab

Tiimivalmennukset

Jotta todellista sisäistämistä ehtii tapahtua, on hyvä pitää muutamia valmennuskertoja n. kuukauden väliajoin. Opitut ja yhdessä sovitut asiat viedään käytäntöön tapaamisten välillä. Näin voidaan seurata, mitä konkreettisia muutoksia ihmisissä ja työnteossa tapahtuu.

Parhaat tulokset saadaan pitkäjänteisellä sitoutumisella: yleensä n. 6 tapaamista puolen vuoden aikana. Jokainen valmennus räätälöidään ryhmän tarpeen, tavoitteen ja tilanteen mukaisesti.

Esimerkkiteemoja:

  • Tunteiden merkitys työelämässä
  • Ylivertaista asiakaspalvelua
  • Pelisäännöt ja yhteishengen kohotus
  • Valmentavan esimiehen työkalupakki
  • Muutosvastarinnan selättäminen

Katsotaan, millainen esimies minä olen, mitkä ovat vahvuudet ja kehityskohteet. Valmentava esimiesote ja sen harjoittelu. Ajankäyttö, priorisointi ja päätöksenteko.

Tunneilmasto ja hyvän fiiliksen ylläpitäminen. Esimiehen jaksaminen ja hyvinvointi. Konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut tästä eteenpäin.

Yksilöcoachaus

  • Esimiesten ja johtajien henkilökohtainen valmennus
  • Uravalmennus

Läsnäolotaidot

PYYDÄ MINUT KÄYMÄÄN!

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin