Pidemmät ryhmävalmennukset

Itsensä tunteminen ja johtaminen ovat kantateemoja näissä pidempiaikaisissa valmennuksissa erilaisille kokoonpanoille: tiimeille, esimiehille, ryhmänvetäjille tai muulle ryhmittymälle.

Noita kahta teemaa täydentää valmennuksen tavoitteen mukaiset työhön liittyvät teemat: esim. pelisääntöjen luominen / kirkastaminen, ryhmän sujuvampi yhteistyö, muutosten läpivienti, yhteishengen lisääminen, ylivertaisen asiakaspalvelun kehittäminen,  ja esimies-/johtamistaitojen kasvattaminen.

Nämä valmennukset ovat usein pidempikestoisia ja osallistujat sitoutuvat oppimiseen n. kuukauden välein pidettävien tapaamisten välissä tehtävien käytännön harjoitusten avulla. Näin voidaan samalla seurata, mitä konkreettisia muutoksia ihmisissä ja työnteossa tapahtuu.  Parhaat tulokset saadaan pitkäjänteisellä sitoutumisella, yleensä n. kuusi tapaamista puolen vuoden aikana. Jokainen tarve ja tilanne määrittelee valmennusten sisällön ja pituuden.

Esimerkkejä toteutuneista valmennuksista ja pääpiirteet niiden sisällöistä:

Esimerkki 1: Pelisäännöt ja tiimin yhteishengen kohottaminen

Kaikki lähtee perustehtävästä: muistutetaan mieliin niin organisaation, tiimin kuin omakin perustehtävä. Tarkistetaan työroolit ja mitä hyvä yhteistyö ja -henki on parhaimmillaan. Sovitaan hyvän käytöksen pelisäännöt työpaikalla.

Tarkistetaan tunneilmaston tila. Harjoitellaan vuorovaikutusta ja palautetaitoja. Opitaan lisää itsestämme: luontaiset vahvuudet Arkkityyppien kautta ja mietitään, miten jokaisen vahvuuksia voisi työssä aiempaa enemmän hyödyntää.

Puhutaan ajankäytöstä ja jatkuviin muutoksiin sopeutumisesta, mm. asenteesta. Luodaan yhteiset pelisäännöt muutamista käytännön asioista.

Esimerkki 2: Työkalupakki esimiehille

Tässäkin lähdetään perustehtävästä: muistutetaan mieliin niin organisaation, tiimin kuin omakin perustehtävä. Tarkistetaan työroolit, erityisesti esimiehen rooli ja ongelmatilanteet. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat esimiehelle a&o, samoin palautetaidot.

Katsotaan, millainen esimies minä olen, mitkä ovat vahvuudet ja kehityskohteet. Valmentava esimiesote ja sen harjoittelu. Ajankäyttö,  priorisointi ja päätöksenteko.

Tunneilmasto ja hyvän fiiliksen ylläpitäminen. Esimiehen jaksaminen ja hyvinvointi. Konkreettiset toimenpiteet ja aikataulut tästä eteenpäin.

Esimerkki 3: Ylivertaista asiakaspalvelua

Tässä valmennuksessa katsotaan asiakaspalvelua eikä mitä tahansa palvelua, vaan nimenomaan ylivertaista palvelua monelta kantilta. Tutustutaan mm. erilaisiin toiminta- ja vuorovaikutustapoihin.

Otetaan käsittelyyn ongelmatilanteita ja keinoja niiden selvittämiseen. Pohditaan, mitä on palveluasenne ja mitä sellainen vaatii.

Lisäksi sovitaan konkreettiset toimenpiteet yksilötasolla ja tiimin / organisaation tasolla, miten asiakaspalvelua aiotaan kehittää.

KYSY LISÄÄ

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin