Miten voin palvella?

Henkisen kapasiteetin päivitys

Henkistä kanttia ja kapasiteettia tarvitaan tässä ajassa enemmän kuin koskaan! On tehtäväsi sitten johtaja, taiteilija, duunari, opiskelija, yrittäjä tai eläkeläinen, saatat kaivata muutosta elämääsi. Yksin sen toteuttaminen voi olla vaikeaa; tarvitaan erityisen vahvaa itsekuria, jotta haaveet tulee vietyä todeksi arkeen ja muutosta oikeasti tapahtuu!

Ulkopuolisena sparraajana tuon tähän prosessiin merkittävää lisäarvoa: haastan, innostan, kyseenalaistan, kannustan, tuen ja autan löytämään uusia näkökulmia sekä luovia vaihtoehtoja.

Yksilöcoachaus on kasvupolku, jonka aikana tapahtuu valtavasti kehitystä! Joidenkin kohdalla puhutaan jättiloikista, kvanttihypyistä. Oma innostus ja halu kehittyä ovat lähtökohtana.

Ryhmien valmennuksissa monipuoliset harjoitukset sekä näiden synnyttämien ajatusten jakaminen antavat mahdollisuuden vertaistukeen. Jokainen oppii ja opettaa toinen toisilleen.

Menetelminä cochauksissa, valmennuksissa ja retriiteissä käytetään coachaavan otteen ja itsetuntemusavainten yhdistelmää:

Coachaava ote

Coachaava ote tarkoittaa sitä, että aiheen alustuksen jälkeen osallistujat pääsevät itse miettimään ideoita, vaihtoehtoja ja vastauksia käsiteltäviin teemoihin. Valmentajana esitän kysymyksiä, kyseenalaistan totuttuja ajatusmalleja ja tapoja sekä herättelen löytämään luovia ratkaisuja. Pohdintoja ja harjoituksia tehdään yksin, pareittain, pienryhmissä ja osin koko ryhmän kesken. Kaikki pääsevät osallistumaan! 

Tasapainon Avaimet®

Koska itsensä tunteminen on ratkaisevan tärkeä tekijä elämässä, ei sitä voida sivuuttaa edes työhön liittyvissä valmennuksissa. Itsetuntemusta voi lisätä monin tavoin mm. arvoihinsa ja uskomuksiinsa tutustumalla. 

Tasapainon Avaimet® –itsetuntemusmenetelmä on monipuolinen työkalu, josta voidaan valita kuhunkin tilanteeseen ja ryhmään sopivat avaimet käsiteltäviksi. 

  • Avaimet kommunikaatioon: Reagointitavat, Asenteet ja Toimintatavat
  • Avaimet motivaatioon: Arkkityypit, Päämäärät ja Motivaatiotekijät
  • Avaimet jaksamiseen: Arvomaailma, Kompastuskivet ja Tukipilarit

Tasapainon Avaimet® on amerikkalaisen José Stevensin kehittämä menetelmä itsetuntemukseen ja johtamisen apuvälineeksi. Suomeen menetelmän on tuonut opettajani Carita Nyberg vuonna 2002.

KYSY LISÄÄ

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin