Kirja: Elämän virrassa – Miten elät linjassa muutosten kanssa

Elämän vir­ras­sa kä­sit­te­lee mo­ni­muo­tois­ta muu­tos­ten aikaa, jossa elämme.  Katso esittelyvideo.

On sinun va­lin­ta­si, annatko muu­tos­ten viedä sinua vai otatko ohjat omiin käsiisi. Elä­mäs­sä on paljon enemmän va­lin­nan mah­dol­li­suuk­sia kuin tie­dos­tam­me. Pär­jä­täk­sem­me muu­tos­ten kes­kel­lä meidän on otet­ta­va ak­tii­vi­ses­ti käyt­töön elämään liit­ty­viä taitoja, kuten läs­nä­oloa, aitoa itsensä tun­te­mis­ta sekä ko­ko­nais­val­tais­ta vas­tuul­li­suut­ta it­ses­täm­me ja elä­mäs­täm­me.

Tämä kirja on tar­koi­tet­tu sinulle, joka et halua olla muu­tos­ten uhri, vaan va­lit­set johtaa omaa elä­mää­si. Kirja he­rät­tää ky­see­na­lais­ta­maan monia arkisia asioita, ra­vis­te­le­maan luu­tu­nei­ta kä­si­tyk­siä ja ajat­te­le­maan elämää laa­jem­mas­ta nä­kö­kul­mas­ta. Se myös kos­ket­taa lu­ki­jaan­sa kir­joit­ta­jan oma­koh­tai­sil­la ko­ke­muk­sil­la. Lisäksi kir­jas­sa on käy­tän­nön­lä­hei­siä har­joi­tuk­sia ja ohjeita, jotka ovat heti so­vel­let­ta­vis­sa arkeen. Juuri nyt on oikea aika suostua lin­jauk­seen elämän kanssa ja an­tau­tua sen virtaan!

Kaija Pit­kä­nie­mi on hen­ki­nen val­men­ta­ja, coach, puhuja ja kir­joit­ta­ja. Hänen sy­dän­tään lähellä ovat aito itsensä tun­te­mi­nen ja ih­mi­se­nä kas­va­mi­nen läpi elämän. Kaija puhuu syvällä oman ko­ke­muk­sen äänellä ja uskoo esi­mer­kin voimaan.

Kirjan hinta on 26€ ja sitä on saatavilla isoimmissa kirjakaupoissa kautta maan sekä Viisas Elämä -sivustolla

PALAUTETTA

Kirjasta tehty juttu Eeva-lehteen (02/2017):  Osaatko elämäntaitoja?

Lukijoiden kommentteja:

  • Suomessa uraa uurtava elämäntaitojen opettaja ja kirjailijakollega Marika Borg: ”Kaija Pitkäniemen kirja Elämän virrassa on loistava opas oman elämänsä toimitusjohtajuuteen. Suosittelen!”

 

  • ”Harvoin tulee tarve lukea kirja heti uudelleen, mutta tämä on poikkeus. Olet selvästi itse sisäistänyt kirjoittamasi asiat, sillä muuten ei olisi mahdollista ilmaista ajatuksia kirjassa niin selkeästi ja suoraan sydämeen osuvasti. Siinä käsitellään monta teemaa mitä olen itsekin omassa elämässäni miettinyt. Minusta tuntuu, että kirjasi avulla on jo jokin lamppu syttynytkin ja mahdollisesti viimeinkin kirkastunut ajatus, miten tästä eteenpäin. Kiitos kirjasta siis ja toivottavasti vielä lisää seuraa!”

 

  • ”Olen ajatuksella lukenut kirjaasi. Minulle siinä näyttäytyy kaksi tasoa: Ihmisen tuska ihmisenä olemisesta ja ihmisen ilo ihmisenä olemisesta. Toivon silta siinä välissä. Kiitos paljon!”
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin